Acte normative in vigoare de la 1 ianuarie 2008

Vizitator · 2895

0 Membri şi 1 Vizitator vizualizează acest subiect.

mjustin

 • Vizitator
: Ianuarie 16, 2008, 11:35:35 a.m.
Acte normative in vigoare de la 1 ianuarie 2008
(sursa http://www.avocatnet.ro/content/articles/id_10822/+50/%A0Acte/normative/in/vigoare/de/la/1/ianuarie/2008.html)

 Selectie AvocatNet a actelor normative in vigoare de la 1 ianuarie 2008:

Societati comerciale

-Editia revizuita a CAEN a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 293 din 03.05.2007 si intra in vigoare de la 1 ianuarie 2008.

- Hotararea Guvernului nr. 1507/2007 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata a fost publicata in Monitorul Oficial Partea I, nr. 877/20.12.2007.


Contabilitate/taxe si impozite

- Ordonanta de urgenta nr. 106/2007 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 703 din 18.10.2007.

- Ordinul nr. 2296/2007 privind modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 262/2007 pentru aprobarea formularelor de inregistrare fiscala a contribuabililor, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 864 din 18.12.2007.

- Ordinul nr. 2333/2007 pentru aprobarea Procedurii privind declararea si stabilirea impozitului pe veniturile din cedarea folosintei bunurilor realizate din derularea unui numar mai mare de 5 contracte de inchiriere/subinchirierea fost publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 868 din 19.12.2007.

- Ordinul nr. 2293/2007 pentru aprobarea modelului si continutului fisei fiscale privind impozitul pe veniturile din salarii a fost publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 866 din 18.12.2007.

-Reglementarea contabila pentru persoanele juridice fara scop patrimonial, publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 846bis din 10.12.2007.

- Norma nr. 12/2007 privind raportarea statistica a activelor si pasivelor bilantiere ale institutiilor financiare nebancare, publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 677 din 04.10.2007

CAS/ Asigurari de somaj/ Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale

- Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 91/2007 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul protectiei sociale a fost publicata in Monitorul Oficial Partea I, Nr. 671 din 1 octombrie 2007. Cu exceptia art. V, prevederile prezentei ordonante de urgenta intra in vigoare pe data de 1 ianuarie 2008.


Asigurare obligatorie auto

- Ordinul nr. 11/2007 pentru punerea in aplicare a Normelor privind asigurarea obligatorie de raspundere civila pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule. Publicat in monitorul oficial Partea I, nr. 686 din 9.10.2007.


Acordarea unor drepturi – sotul supravietuitor, persoane persecutate, copii si tineri ocrotiti de serviciile publice, veterani de razboi

- Legea nr. 204/2007 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de catre regimurile instaurate in Romania cu incepere de la 6 septembrie 1940 pana la 6 martie 1945 din motive etnice, publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 467 din 11.07.2007. Articolul I din Legea nr. 204/2007 se aplica de la 1 ianuarie 2008.

- Hotarerea nr. 1128/2007 privind indexarea limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor de care beneficiaza copiii si tinerii ocrotiti de serviciile publice specializate pentru protectia copilului, mamele protejate in centre maternale, precum si copiii incredintati sau dati in plasament la asistenti maternali profesionisti si a sumelor de bani pentru nevoi personale prevazute de
Legea nr. 326/2003, publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 655 din 26.09.2007

- Legea nr. 303/2007 pentru modificarea Legii nr. 44/1994 privind veteranii de razboi, publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 785 din 20.11.2007.

- Legea nr. 255/2007 pentru modificarea Legii nr. 578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru sotul supravietuitor


Admitere INM

- Hotararea nr. 475/2007 pentru modificarea Regulamentului privind concursul de admitere si examenul de absolvire a Institutului National al Magistraturii, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 439/2006, publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 540 din 08.08.2007


Dispozitive medicale

- Ordinul nr. 1662/2007 privind controlul prin verificare periodica a dispozitivelor medicale puse in functiune si aflate in utilizare, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 742 din 01.11.2007.


Tarife pentru publicarea unor acte in Monitorul Oficial

- Hotararea nr. 17/2007 a Biroului permanent al Camerei deputatilor privind aprobarea tarifelor pentru publicarea unor acte in Monitorul Oficial al Romaniei, publicata in MOF Partea I, Nr. 767 din 13.11.2007.


Organizarea si functionarea a comisiilor de disciplina
-Hotararea Guvernului nr. 1344/2007 privind normele de organizare si functionare a comisiilor de disciplina, publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 768 din 13.11.2007.


Stabilirea indicilor de calitate a aerului

- Normativul privind stabilirea indicilor de calitate a aerului in vederea facilitarii informarii publicului, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 513 din 31.07.2007.


Infiintarea Agentiei Nationale a Zonei Montane

- Legea nr. 181/2007 privind infiintarea Agentiei Nationale a Zonei Montane, publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 412 din 20.06.2007mjustin

 • Vizitator
Răspuns #1 : Februarie 07, 2008, 02:58:48 p.m.
1.Norma metodologica de aplicare - Cod fiscal , actualizata la 1.01.2008

Norma metodologica de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, versiunea actualizata la data de 01.01.2008.


Versiunea actualizata cuprinde modificarile aduse de:

   - H.G. nr. 1840/2004
   - H.G. nr. 783/2004
   - H.G. nr. 84/2005
   - H.G. nr. 610/2005
   - H.G. nr. 797/2005
   - H.G. nr. 580/2006
   - H.G. nr. 1514/2006
   - H.G. nr. 1861/2006
   - H.G. nr. 213/2007
   - H.G. nr. 1195/2007
   - H.G. nr. 1579/2007 publicata in Monitorul Oficial nr. 894 din 28.12.2007
   - O.U.G. nr. 155/2007 publicata in Monitorul Oficial nr. 884 din 21.12.2007.

TITLUL I
Dispozitii generale

Codul fiscal:
Definitia sediului permanent...
   
.......

Pentru mai multe detalii, gasiti textul complet aici

2.Noutati Legislative 31 ianuarie 2008

Selectie Avocatnet.ro a actelor normative nou aparute in data de 30 ianuarie 2008.


M. Of. nr. 70 / 30 ian. 2008

101. — Ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala privind aprobarea modelului si continutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor si contributiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa

  1. — Regulament privind transformarea institutiilor financiare în institutii de credit

M. Of. nr. 71 / 30 ian. 2008

84. — Hotarare privind modificarea anexei nr. 44 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

125. — Ordin al ministrului economiei si finantelor privind depunerea declaratiilor fiscale cu codificarea informatiei prin cod de bare

M. Of. nr. 72 / 30 ian. 2008

76. — Hotarare pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 617/2004 privind înfiintarea si organizarea Comitetului national director pentru prevenirea si combaterea exploatarii copiilor prin munca


Selectie Avocatnet.ro a actelor normative nou aparute in data de 01 februarie 2008.

3.Noutati Legislative 04 februarie 2008
M. Of. nr. 79 / 1 feb. 2008

 10. — Ordonanta privind nivelul salariilor de baza si al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar si personalului salarizat potrivit anexelor nr. II si III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza în sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica, precum si unele masuri de reglementare a drepturilor salariale si a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale

11. — Ordonanta pentru modificarea si completarea Legii nr. 263/2004 privind asigurarea continuitatii asistentei medicale primare prin centrele de permanenta

95. — Hotarâre pentru aprobarea modului de repartizare si de utilizare a sumelor prevazute la lit. a) si b) din anexa nr. 3/12/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/2007

103/2007. — Hotarâre privind completarea Normelor de reprezentare a auditorilor financiari la conferintele Camerei Auditorilor Financiari din România

M. Of. nr. 81 / 1 feb. 2008

12. — Ordonanta privind organizarea si finantarea rezidentiatului

 13. — Ordonanta privind cresterile salariale aplicabile judecatorilor, procurorilor si altor categorii de personal din sistemul justitiei pentru anul 2008

14. — Ordonanta privind cresterile salariale care se vor acorda în anul 2008 controlorilor financiari din cadrul Curtii de Conturi, salarizati potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 160/2000 privind salarizarea controlorilor financiari din cadrul Curtii de Conturi

 161. — Hotarâre privind completarea Normelor de finantare cu dobânda subventionata a operatorilor economici, în numele si în contul statului (cod ISO NI-FIN-06-II/0) si a Normelor privind operatiunile în numele si în contul statului de compensare partiala a dobânzii platite de operatorii economici la creditele în lei (NI-CST-09-III/0)

M. Of. nr. 82 / 1 feb. 2008

15. — Ordonanta privind cresterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învatamânt

177. — Ordin al ministrului economiei si finantelor pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 1.690/2007 privind aprobarea Listei cuprinzând standardele române din domeniul mijloacelor de masurare, care adopta standarde europene armonizate

M. Of. nr. 84 / 1 feb. 2008

16. — Ordonanta privind nivelul salariilor de baza si al altor drepturi ale personalului care îsi desfasoara activitatea în sistemul sanitar-veterinar
« Ultima Modificare: Februarie 07, 2008, 03:05:35 p.m. de mjustin »mjustin

 • Vizitator
Răspuns #2 : Februarie 27, 2008, 08:55:26 a.m.
Ordin pentru aprobarea modelului si continutului formularului (301) - Decont special de taxa pe valoarea adaugata

Ordinul a fost publicat in Monitorul Oficial nr 146 din 26 februarie 2008.

In temeiul art. 12 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 495/2007 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, al art. 156 3 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, si al art. 228 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala emite urmatorul ordin:
Art. 1. — Se aproba modelul si continutul formularului (301) „Decont special de taxa pe valoarea adaugata”, cod MEF
14.13.01.02/s, prevazut in anexa nr. 1.
Art. 2. — Formularul prevazut la art. 1 se completeaza si se depune conform instructiunilor de completare prevazute in
anexa nr. 2.
Art. 3. — Caracteristicile de tiparire, modul de difuzare, de utilizare si de pastrare ale formularului prevazut la art. 1 sunt stabilite in anexa nr. 3.
Art. 4. — Anexele nr. 1—3 fac parte integranta din prezentul ordin.
Art. 5. — Decontul special de taxa pe valoarea adaugata, prevazut la art. 1, se utilizeaza incepand cu declararea
obligatiilor fiscale aferente lunii ianuarie 2008.
Art. 6. — Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
Art. 7. — Directia generala proceduri pentru administrarea veniturilor, Directia generala de reglementare a colectarii
creantelor bugetare, Directia generala de tehnologia informatiei, Directia generala de administrare a marilor contribuabili, precum si directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si Directia de legislatie in domeniul TVA din cadrul Ministerului Economiei si Finantelor vor lua masuri pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.

ANEXA Nr. 2
I N S T R U C T I U N I
de completare a formularului (301) „Decont special de taxa pe valoarea adaugata”
I. Contribuabilii care au obligatia sa depuna decontul special de taxa pe valoarea adaugata
Sectiunea 1 „Achizitii intracomunitare — altele decat mijloacele de transport noi si produsele accizabile” se completeaza numai de catre persoanele inregistrate conform art. 153 1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Codul fiscal, dar neinregistrate si care nu trebuie sa se inregistreze conform art. 153 din acelasi cod.
In aceasta categorie se cuprind:
— persoanele impozabile care efectueaza numai livrari de bunuri sau prestari de servicii pentru care taxa nu este deductibila (operatiuni scutite conform art. 141 din Codul fiscal) ori persoanele impozabile supuse regimului special de scutire pentru intreprinderile mici, prevazut la art. 152 din acelasi cod, care nu sunt inregistrate in scopuri de TVA si nici nu au obligatia de a se inregistra, conform art. 153 din Codul fiscal, dar care sunt inregistrate conform art. 153 1 din acelasi cod;
— persoanele juridice neimpozabile, care sunt inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 1
din Codul fiscal. La aceasta sectiune, persoanele mai sus mentionate declara achizitiile intracomunitare, altele decat achizitiile intracomunitare de mijloace de transport noi sau de produse accizabile, precum si achizitiile efectuate in cadrul unei operatiuni triunghiulare pentru care sunt obligate la plata taxei conform art. 150 alin. (1) lit. e) din Codul fiscal, pentru care exigibilitatea taxei intervine in perioada de raportare, inclusiv sumele inscrise in facturile primite pentru plati de avansuri partiale pentru achizitii intracomunitare de bunuri*).
Sectiunea a 2-a „Operatiuni prevazute la art. 150 alin. (1) lit. b)—d) si f)—g) din Codul fiscal” se completeaza de catre:
— persoanele obligate la plata taxei conform art. 150 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal, respectiv de catre persoanele impozabile neinregistrate si care nu trebuie sa se inregistreze conform art. 153 din acelasi cod, indiferent daca sunt sau nu sunt inregistrate conform art. 153 1 din Codul fiscal, care beneficiaza de serviciile prevazute la art. 133 alin. (2) lit. g) din acelasi cod, daca aceste servicii sunt prestate de o persoana impozabila
care nu este stabilita in Romania, chiar daca este inregistrata in scopuri de TVA in Romania, conform art. 153 alin. (4) sau (5) din Codul fiscal;
— persoanele obligate la plata taxei conform art. 150 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal, respectiv de catre persoanele impozabile neinregistrate si care nu trebuie sa se inregistreze conform art. 153 din acelasi cod si persoanele juridice neimpozabile care sunt inregistrate conform art. 153 1 din Codul fiscal, care beneficiaza de serviciile prevazute la art. 133 alin. (2) lit. c)—f), lit. h) pct. 2 si lit. i) din acelasi cod si care au comunicat prestatorului codul lor de inregistrare in scopuri de TVA in Romania, daca aceste servicii sunt prestate de o persoana impozabila care nu este stabilita in Romania, chiar daca este inregistrata in scopuri de TVA in Romania, conform art. 153 alin. (4) sau (5) din Codul fiscal;
— persoanele obligate la plata taxei conform art. 150 alin. (1) lit. d) din Codul fiscal, respectiv de catre persoanele impozabile neinregistrate si care nu trebuie sa se inregistreze conform art. 153 din acelasi cod si persoanele juridice neimpozabile care sunt inregistrate conform art. 153 1 din Codul fiscal, care au calitatea de beneficiar al livrarilor de gaze naturale sau de energie electrica, in conditiile prevazute la art. 132 alin. (1) lit. e) sau f) din Codul fiscal, daca aceste livrari sunt realizate de o persoana impozabila care nu este stabilita in Romania, chiar daca este inregistrata in scopuri de TVA in Romania, conform art. 153 alin. (4) sau (5) din Codul fiscal;
— persoanele obligate la plata taxei conform art. 150 alin. (1) lit. f) din Codul fiscal, respectiv de catre persoanele impozabile neinregistrate si care nu trebuie sa se inregistreze conform art. 153 din acelasi cod si persoanele juridice neimpozabile, indiferent daca sunt sau nu sunt inregistrate conform art. 153 1 din Codul fiscal, din cauza carora bunurile ies din regimurile ori situatiile prevazute la art. 144 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, cu exceptia situatiei in care are loc un import de bunuri sau o achizitie intracomunitara; ..... continuarea la sursa.


Sursa avocatnet.ro
« Ultima Modificare: Februarie 27, 2008, 08:58:59 a.m. de mjustin »mjustin

 • Vizitator
Răspuns #3 : Martie 24, 2008, 09:50:14 p.m.
O noua ocupatie in COR: Administrator societate comerciala


Ministerul Muncii si Institutul National de Statistica au introdus o noua ocupatie in Clasificarea Ocupatiilor din Romania: administrator societate comerciala.

O serie de noi ocupatii au fost introduse prin  ordinul comun al Ministerului Muncii si al  Institutului National de Statistica nr. 170/179 din 2008 pentru completarea Clasificarii Ocupatiilor din Romania (COR), printre care si cea de administrator societate comerciala. Ordinul a fost publicat in Monitorul Oficial Partea I nr. 219 din 21 martie 2008.

Ocupatia de administrator societate comerciala a fost inclusa in categoria specialistilor cu functii administrative si comerciale si are codul 241939.

Noua completare  va facilita inregistrarea contractelor de munca ale administratorilor societatilor comerciale la Inspectoratele Teritoriale de Munca, deoarece, pana acum, ocupatia  nu era prevazuta in COR.

Aceasta  se va aplica, insa, doar in cazul contractelor individuale de munca ale administratorilor societatilor comerciale cu raspundere limitata.

Potrivit Legii societatilor comerciale, administratorii societatilor pe actiuni pot exercita aceasta functie doar in baza unui contract de mandat (administrare) si nu in baza unui contract de munca.

In schimb, in cazul societatilor cu raspundere limitata, OUG  nr. 82/2007 a stabilit ca asociatul unic are dreptul de a fi si angajat al societatii comerciale. Inainte de intrarea in vigoarea a OUG nr. 82/2007, alineatului 3 al art.1961 din Legea societatilor comerciale prevedea ca asociatul unic putea avea calitatea de salariat al societatii cu raspundere limitata al carui asociat unic era, cu exceptia cazului in care avea calitatea de administrator unic sau de membru al consiliului de administratie.

Mai mult,  OUG nr. 82/2007 a introdus un nou alineat in cadrul art. 1961, alineatul 4, care stabileste ca "dispozitiile privitoare la administrarea societatilor pe actiuni nu sunt aplicabile societatilor cu raspundere limitata, indiferent daca sunt sau nu supuse obligatiei de auditare". .

Peste 200 de ocupatii noi in COR

Ordinul comun al Ministerului Muncii si al Institutului National de Statistica a introdus peste 200 de noi ocupatii in Clasificarea Ocupatiilor din Romania.

Dintre acestea, mentionam:
- Consilier de probatiune codul 242206;
- Inspector probatiune codul 242207;
- Administrator financiar (patrimoniu) studii superioare codul 244111; 
- Administrator financiar (patrimoniu) studii medii codul 412207;
-  Manager de inovare codul 241941;
- Analist financiar codul 241943;
- Sef executiv audit intern codul 122952; 
- Inginer/inspector de specialitate/referent de specialitate/expert codul 214437;
- Manager general codul 121028
- Manager codul 121029
- Brand manager codul 244707
- Manager în domeniul sigurantei alimentare codul 242321

Obligatia de a inregistra contractele de munca la ITM

Legea nr. 130/1999 privind unele masuri de protectie a persoanelor incadrate in munca obliga angajatorii sa inregistreze contractele individuale de munca la inspectoratul teritorial de munca (ITM), in caz contrar riscand o amenda de la 3000 de lei la 6000 de lei.

Trebuie precizat ca incadrarea salariatului, pe o anumita functie, se face potrivit Clasificarii Ocupatiilor din Romania.

Totdata, angajatorii au obligatia de a infiinta, completa si transmite inspectoratului teritorial de munca un registru general de evidenta a salariatilor in format electronic. Acesta se completeaza in ordinea incheierii, modificarii sau incetarii contractelor individuale de munca.

Angajatorii au obligatia de a transmite registrul in forma electronica la inspectoratul teritorial de munca in a carui raza teritoriala isi au sediul sau domiciliul, dupa caz, in termen de 20 de zile de la data angajarii primului salariat.

De asemenea, angajatorii trebuie sa depuna registrul in termen de de 5 zile de la data la care au intervenit modificari referitoare la elementele de identificare a salariaţilor, data angajarii, functia/ocupatia conform specificatiei Clasificarii Ocupatiilor din Romania (COR) sau altor acte normative, tipul contractului individual de munca, data si temeiul incetarii contractului individual de munca.

Registrul trebuie sa cuprinda urmatoarele elemente:
a) elementele de identificare a tuturor salariatilor: numele, prenumele, codul numeric personal (CNP);
b) data angajarii;
c) functia/ocupatia conform specificatiei Clasificarii Ocupatiilor din Romania (COR) sau altor acte normative;
d) tipul contractului individual de munca;
e) data si temeiul incetarii contractului individual de munca.


sursa Avocatnet.ro 24 Martie 2008mjustin

 • Vizitator
Răspuns #4 : Aprilie 15, 2008, 09:10:11 a.m.
Cazierul fiscal, mai aproape de contribuabili

*Administratiile finantelor publice ale municipiilor din toata tara vor elibera caziere fiscale, de la 1 ianuarie 2009, alaturi de celalalte centre teritoriale ale Ministerului Economiei si Finantelor.
*Noile reglementari au fost introduse prin Legea nr. 72/2008.
*Cazierul fiscal se obtine direct de la organele fiscale competente, cu exceptia situatiilor care necesita operatiuni referitoare la inregistrarea in Registrul Comertului.
*In aceste situatii, informatiile din cazierul fiscal se vor obtine numai de catre oficiile registrului comertului, prin transmitere electronica de catre MEF.
Administratiile finantelor publice ale municipiilor din toata tara vor elibera caziere fiscale, de la 1 ianuarie 2009, alaturi de celalalte centre teritoriale ale Ministerului Economiei si Finantelor.


Incepand de anul viitor, organizarea cazierului fiscal al contribuabililor se va face, atat la nivel national, de catre Ministerul Economiei si Finantelor (MEF), ca si la nivel local, de catre unitatile teritoriale competente ale MEF : directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, Directia generala de administrare a marilor contribuabili, administratiile finantelor publice ale municipiilor, precum si cele ale sectoarelor municipiului Bucuresti.

Noile reglementari au fost introduse recent prin Legea nr. 72/2008 pentru modificarea OG nr. 75/2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal, publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 283 din 11 aprilie 2008.

In prezent, cazierul fiscal se organizeaza atat la nivelul MEF, cat si la urmatoarele untitati teritoriale competente: directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, Directia generala de administrare a marilor contribuabili, administratiile finantelor publice ale municipiilor resedinta de judet, precum si cele ale sectoarelor municipiului Bucuresti.


Disciplina financiara a contribubililor, urmarita prin cazierul fiscal


Potrivit OG nr. 75/2001, in cazierul fiscal se tine evidenta persoanelor fizice si juridice, precum si a asociatilor, actionarilor si reprezentantilor legali ai persoanelor juridice, care au savarsit fapte sanctionate de legile financiare, vamale, precum si cele care privesc disciplina financiara.

Cazierul fiscal se organizeaza de MEF la nivel central si la nivelul unitatilor teritoriale competente. La MEF se organizeaza cazierul fiscal national, in care se tine evidenta contribuabililor de pe intregul teritoriu al Romaniei, iar la nivelul unitatilor teritoriale competente se organizeaza cazierul fiscal local, in care se tine evidenta contribuabililor care au domiciliul fiscal in raza teritoriala a acestora.

Contribuabilii care au inscrise date in cazierul fiscal se scot din evidenta daca se afla in urmatoarele situatii:
a) faptele pe care le-au savarsit nu mai sunt sanctionate de lege;
b) a intervenit reabilitarea de drept sau judecatoreasca constatata prin hotarare judecatoreasca;
c) nu au mai savarsit fapte sanctionate de legile financiare, vamale, precum si cele care privesc disciplina financiara, intr-o perioada de 5 ani de la data ramanerii definitive a actului prin care au fost sanctionate aceste fapte ;
d) decesul, respectiv radierea contribuabilului.

Masuri simplificate la inregistrarea in Registrul Comertului

OG nr. 75/2001 stabileste, la alin. 1 al art. 8 (lit. a-e), ca prezentarea certificatului de cazier fiscal este obligatorie in urmatoarele situatii:
a) la infiintarea societatilor comerciale, a societatilor cooperative si a cooperativelor agricole, de catre asociati, actionari si reprezentantii legali desemnati;
b) la solicitarea inscrierii asociatiilor si fundatiilor in Registrul asociatiilor si fundatiilor de catre asociatii sau membrii fondatori ai acestora;
c) la autorizarea exercitarii unei activitati independente de catre solicitanti;
d) la cesiunea partilor sociale sau a actiunilor de catre noii asociati sau actionari;
e) la numirea de noi reprezentanti legali, precum si la cooptarea de noi asociati sau actionari cu prilejul efectuarii majorarii de capital social de catre noii reprezentanti legali, asociati si actionari.

Cazierul fiscal poate fi obtinut obtinut direct de la organele fiscale, cu exceptia situatiilor mentionate la literele a, d, si e, mentionate anterior, si care vizeaza inregistrarea in Registrul Comertului. In aceste cazuri, informatiile din cazierul fiscal se vor obtine numai de catre oficiile registrului comertului, prin transmitere electronica de catre MEF , fara a mai fi nevoie de obtinerea certificatului de catre contribuabili de la organele fiscale.

Certificatul de cazier fiscal este valabil 30 de zile de la data emiterii si numai in scopul in care a fost eliberat. Pentru eliberarea certificatului de cazier fiscal sau pentru transmiterea electronica a informatiilor din cazierul fiscal se percepe o taxa de 20 lei pentru fiecare persoana. 


sursa Avocatnet.romjustin

 • Vizitator
Răspuns #5 : Decembrie 05, 2008, 09:29:09 a.m.
Noi limite de scutire a platii taxelor vamale, pentru bunurile intrate in UE

Avocatnet.ro


Incepand cu data de 1 decembrie au intrat in vigoare noi norme de scutire de la plata taxelor vamale pentru calatorii care intra in Uniunea Europeana.

Scutirea calatorilor de la plata taxelor vamale corespunde pragurilor financiare sau limitelor cantitative in care calatorii care intra in Uniunea Europeana din tari terte sunt autorizati sa importe, in bagajele lor personale, bunuri cu scutire de la plata taxelor vamale.

Astfel, conform noilor reglementari, pragul financiar pentru care nu se percep taxe vamale a crescut de la 175 la 430 euro, pentru persoanele care calatoresc pe calea aerului si pe cale maritima , si la 300 euro,  pentru cele care calatoresc pe cale terestra si pe cai navigabile interioare . Pragul mai mic pentru acestea din urma tine seama de situatia speciala a statelor membre care au frontiere terestre cu tari in care preturile sunt mult mai mici decat in UE.

”Intrarea in vigoare astazi (n.r. 1 decembrie) a noilor praguri pentru scutirea calatorilor de la plata taxelor vamale este o veste buna pentru cetatenii europeni. Multe dintre normele anterioare, in vigoare din anul 1969, nu mai raspundeau nevoilor actuale. Incepand de astazi, cetatenii vor beneficia de un prag financiar aproape dublu si, pentru anumite bauturi, de limite calculate in mod mult mai generos la importul de bunuri in Uniunea Europeana in bagajul personal", a declarat declarat László Kovács, comisarul pentru impozitare si uniune vamala.

"In acelasi timp, datorita cresterii pagurilor financiare, statele membre vor evita costurile administrative pe care le implica in momentul de fata colectarea taxelor de mica valoare”, a adaugat comisarul László Kovács.

Totodata, noile norme prevad si eliminarea limitelor cantitative de parfum, apa de toaleta, cafea si ceai, ceea ce semnifica ca acestor produse li se vor aplica pragurile financiare.

De asemenea, normele presupun si cresterea limitelor cantitative pentru vinul nespumos de la 2 la 4 litri si introducerea unei limite cantitative de 16 litri la importurile de bere.

Mai mult, prin aceste norme se acorda statelor membre posibilitatea de a reduce limitele cantitative la produsele din tutun (de exemplu pentru tigari de la 200 la 40) in scopul sprijinirii politicilor de sanatate.

Aceleasi norme se aplica si calatorilor care vin din teritoriile in care nu se aplica normele UE privind TVA-ul si accizele, cum ar fi Insulele Canare, Insulele Anglo-Normande, departamentele franceze de peste mari, Insulele Aland si Gibraltar.Offline Steve Works

 • Junior
 • *
  • Mesaje postate: 0
  • Vezi Profilul
Răspuns #6 : Aprilie 24, 2015, 04:24:19 p.m.
A fost o initiativa buna...pacat ca s-a amanat :)
______________________________________
Steve Works
curs admitere inm